Od lewej Tomasz Bieńkowski SAD na Zapieckach, Adam Struzik – marszałek Mazowsza, Krzysztof Kowalski Olej Kowalskiegok


Dodaj komentarz